Предвидената територия, част от Парк-Остров „Свобода“, ще бъде изградена като експозиционен парк, в който гражданите на гр. Пазарджик ще могат да почиват, ползвайки различни по характер активности. Парковата композиция ще се развива по ос с направление запад-изток, като в централната и част са предвидени шест експозиционни площи за шестте обитаеми континента. Антарктида и Световния океан

 До един месец ще започне изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии в Благоевград.Първият в историята на общината паркоустройствен проект вече е одобрен от Експертен съвет по устройство на територията, като в момента се подбира и самата растителност. Той е частичен и предстои да бъде надграждан. Зелени зони ще бъдат изградени в Централна градска

Млади колеги, след известно прекъсване отново бе проведен конкурсът “Студент на годината в специалност ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА в Лесотехнически Университет”. Тази година победител е Александър Гълъбов, който гордо се нарежда до останалите призьори Сиана Чанева 2010 г., Йоана Симеонова, Даниела Стайкова, Цветослава Петракиева и Стоян Начев 2011 г., Пламена Цекова и Деница Маринова 2012 г. Пожелавам

Днес, в навечерието на Новогодишните празници е на лице и втората книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя е от поредицата за пространствената и функционална организация на манастирските дворове. Изданието е тип Атлас и носи заглавието “Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси”. Атласът има за цел да подпомогне изучаването на дворовете

Приятели, излезе от печат книгата на ланд.арх.Веселин Рангелов ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА Ръководство за проектиране. Целта на ръководството е да се подпомогне практическата подготовка на студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет. Предназначено е за проектантската дейност в рамките на дисциплината „Паркоустрояване на селищата“. В методическо отношение, материалът е групиран в четири основни части. То

 Днес бе публикувана първата самостоятелна книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя носи  заглавието: “ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“   Актуалност на изследването С развитието на урбанизацията все повече се засилва стремежът на хората за съприкосновение с природата. Поради утежнените условия за живот и труд в съвременните градове човешкият организъм

The Road to Success: Interview with Ph.D. Landscape Architect and Lecturer Veselin Rangelov   LAN writer Velislava Valcheva, gets the chance to interview Ph.D. Landscape Architect and Lecturer Veselin Rangelov.  Why do we want to be successful? Is it because we want to prove to the world that we are capable of achievements or is it

  През 2015г. Цар Симеоновата Градина е реконструирана в духа на миналото. Възстановени са архитектурни елементи от 1936г. сред който Фонтана на Деметра и Централния павилион, а в любима атракция се превърнаха Пеещите фонтани. Те са разположени в реновираното съществуващото вече езеро.  Цар Симеоновата Градина е обявена за паметник на парковото изкуство. От времето на

Цар-Симеоновата градина е творение на Люсиен Шевалас. През 1891 година българското правителство взема решение в Пловдив да бъде проведено Първото българско земеделско-промишлено изложение. То продължава от август до края на октомври 1892 г. След великолепното Изложение в Париж 2 г. преди това, след Изложението в Прага 1 г. преди това, България решава да покаже, че

Няколко хиляди души се събраха в петък /на 5 юни/ вечерта, за да участват в откриването на новия парк в ж.к. “Дъбника” във Враца. Паркът има площ от 30 декара и в него има изградени пешеходни алеи, пеещи фонтани, открита амфитеатрална сцена с оборудвани гримьорни, репетиционна зала, тоалетни и кафе сладкарница. Обособени са множество зелени