През 2015г. Цар Симеоновата Градина е реконструирана в духа на миналото. Възстановени са архитектурни елементи от 1936г. сред който Фонтана на Деметра и Централния павилион, а в любима атракция се превърнаха Пеещите фонтани. Те са разположени в реновираното съществуващото вече езеро.

 Цар Симеоновата Градина е обявена за паметник на парковото изкуство. От времето на нейното създаване е запазен класическият фонтан на Богинята на плодородието Деметра, изваян от италианския скулптор Арналдо Дзоки. Фонтанът е и единствената реликва, напомняща за Първото българско изложение, проведено на мястото на днешния парк. Други известни фонтани са „Рибарчето“ и „Мечката“.

Фонтани са разположени и извън езерото и през горещите летни дни са любимо място на децата.

fontani-plovdiv

След залез слънце, фонтаните се осветяват, зазвучава музика и в ритъм с нея водните струи и цветовете се променят.

fontani-noshtem-plovdiv

 

обновената Цар Симеонова Градина ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ