Днес бе публикувана първата самостоятелна книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя носи  заглавието:

ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

  Актуалност на изследването

С развитието на урбанизацията все повече се засилва стремежът на хората за съприкосновение с природата. Поради утежнените условия за живот и труд в съвременните градове човешкият организъм акумулира вредни вещества и психическо напрежение, които водят до негативни здравословни последици. При това положение манастирските комплекси, намирайки се по-често в извънселищна среда, се явяват едно от естествените и желани места за краткотраен или дълготраен отдих на хората със своето богато културно-историческо наследство, спокойствие и не на последно място – изолираното им местоположение спрямо големия град, сред тишина, чист въздух, планински простор и красиви гледки.

manastir-dvor

Черепишки манастир 

  Науката безспорно е доказала, че отдихът в извънградска среда най-ефективно възстановява физическите и психически сили на човека. Тя съдейства за повишаването на неговата работоспособност. Времето, прекарано в манастирските комплекси ни зарежда с положителни емоции. Там трупаме познания в областта на религията, историята, изкуството, архитектурата и бита на отдавна отминали епохи. Това води до непрекъснатото увеличаване на рекреационното значение на манастирските комплекси. Придава им допълнителна функция в контекста на съвременното обществено развитие. Така рекреацията се превръща в своеобразна “консумация” на тези обекти и в последните години съвсем закономерно се утвърждава като един от основните начини за многоцелевото им използване.

glozhenski-manastir

Гложенски манастир “Св. Георги Победоносец”

  Манастирският двор и растителността, наред с останалите компоненти на манастирския комплекс, имат съществено значение за рекреационния потенциал. Досега на тях не е обръщано достатъчно внимание при проучванията на тези обекти.

bachkovski-manastir

Бачковски манастир “Света Богородица”

  Непрекъснато нараства необходимостта от създаване на възможности за рекреационно използване на манастирските комплекси. Един от основните принципи на днешната туристическа политика е да се осигуряват условия за отдих в тях или околностите им. При използването на манастирските комплекси за нуждите на отдиха се търсят оптимални варианти за съчетаването на религиозната им дейност с техните богати рекреационни възможности. За това организирането на отдиха в манастирите винаги е съпътствано от редица териториално-устройствени, градоустройствени, архитектурни, екологични и разбира се, културологични проблеми.

manastiri

Сеславски манастир “Свети Николай Мирликийски”

Именно това определя безспорната актуалност на изследването в практико-приложен аспект. То може да бъде от полза на Светия Синод и Българския туристически съюз в създаването на предпоставки за устойчиво развитие на тези комплекси.

  •  Книгата е електронно издание в онлайн библиотека LITERNET.Можете да я намерите тук
пеещите фонтани в гр.Пловдив Нови зелени пояси в град Благоевград