Archive for: август, 2016

 Днес бе публикувана първата самостоятелна книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя носи  заглавието: “ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“   Актуалност на изследването С развитието на урбанизацията все повече се засилва стремежът на хората за съприкосновение с природата. Поради утежнените условия за живот и труд в съвременните градове човешкият организъм

The Road to Success: Interview with Ph.D. Landscape Architect and Lecturer Veselin Rangelov   LAN writer Velislava Valcheva, gets the chance to interview Ph.D. Landscape Architect and Lecturer Veselin Rangelov.  Why do we want to be successful? Is it because we want to prove to the world that we are capable of achievements or is it