Конкурс Студент на годината в специалност ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА Паркоустройствен проект за обществена, зелена площ „Градините на света“, част от Парк - Остров „Свобода“ гр. Пазарджик