Archive for: август, 2019

 До един месец ще започне изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии в Благоевград.Първият в историята на общината паркоустройствен проект вече е одобрен от Експертен съвет по устройство на територията, като в момента се подбира и самата растителност. Той е частичен и предстои да бъде надграждан. Зелени зони ще бъдат изградени в Централна градска