Category Archive for: интервю

доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов е управител на проектантско бюро “ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ” ООД и проектантско бюро “УРБАН СКЕЙП” ЕООД. Биографична справка: • Трудов стаж в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране: над 20 години • Почетен знак на КАБ за особени заслуги към архитектурната професия 2022 • Заместник председател на АК „Ж- ландшафтни