Veselin-Rangelov

доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов е управител на проектантско бюро “ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ” ООД и проектантско бюро “УРБАН СКЕЙП” ЕООД.

Биографична справка:
• Трудов стаж в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране: над 20 години
• Почетен знак на КАБ за особени заслуги към архитектурната професия 2022
• Заместник председател на АК „Ж- ландшафтни архитекти“ към РК “София-град“ в КАБ: 2020-2024
• Председател на АК „Ж- ландшафтни архитекти“ към РК “София-град“ в КАБ: 2010-2012
• Член на УС на РК „София-град“ в КАБ: 2009-2012
• Член на УС и ОР на КАБ: 2012-2016 и 2016-2020
• Съучредител и член на Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА) 2004
• Съучредител и член на УС на „Българска асоциация за строителство на зелени покриви“ (БАСЗП): 2012
• Съучредител и член на Форум „Културно наследство“ (ФКН) 2014
• Член на експертен съвет към министър Иван Данов, Министерство на инвестиционното проектиране (МИП)
• Член на СОЕСУТО към СО
• Член на РЕСУТ в районите „Триадица“ и „Възраждане“ към СО
• Член на редколегията на списание „ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“ (ЛА)
• Управител на проектантско бюро „ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ“ ЕООД
• Управител на проектантско бюро „УРБАН СКЕЙП“ ЕООД
• Носител на престижни национални награди:
– Декември 2014- Национален конкурс „СГРАДА НА ГОДИНАТА“, категория „Образователна инфраструктура“, обект: Американо-английска академия, с. Лозен, с екип МАРКАН- ПЪРВА НАГРАДА
– Ноември 2013- февруари 2014- Обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от ЦГЧ на София, ЗОНА 3- ПЪРВА НАГРАДА
– Септември 2009- Архитектурен конкурс за проектиране на многофункционална зала „АРЕНА-АРМЕЕЦ“- ВТОРА НАГРАДА
– Февруари 2008- пети национален годишен конкурс „АРХИТЕКТУРНА ИДЕЯ” 2008, категория: „Устройствени планове, паркоустройство и запазване на ландшафта”-ПЪРВА НАГРАДА
– Февруари 2007- четвърти национален годишен конкурс „АРХИТЕКТУРНА ИДЕЯ” 2007, в категория „Градоустройство”- НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА
– Февруари 2007- четвърти национален годишен конкурс „АРХИТЕКТУРНА ИДЕЯ” 2007, в категория „Реконструкция”, Проект: Реконструкция на градски площад и пешеходна зона в гр. Дидимотико, Гърция- НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА
 
– май 2006- Национален конкурс за паркоустрояване на парк „АРПЕЗОС-СЕВЕР”, гр. Кърджали- ВТОРА НАГРАДА
• Автор на паркоустройствените проекти към редица знакови обекти от национално и регионално значение
• Участие в журита на конкурси:
– 01.2015- Национален конкурс за реновирането на пространството пред Дом на културата “Борис Христов”, гр. Пловдив, организиран от ONE ARCHITECTURAL WEEK, Списание 1 и Община Пловдив- член на журито
– 09.2014- Архитектурен конкурс за зоната на художествен синтез „1300 години България“, организиран от Столична община- член на журито
– 04.2014- Конкурса „Алея на Европа“, организиран от КАБ, Европейската комисия и дирекция „Зелена система“- съорганизатор и член на журито
– 04.2013- Международен студентски конкурс на тема „Опазване на недвижимите културни ценности“, гр. Балчик, организиран от АК „Ж“ в КАБ- съорганизатор и председател на журито
– 11.2012- Национален студентски конкурс, организиран от АСУБ „Бул. Витоша- Пешеходна зона“- член на журито
– 08.2011- Международен конкурс “Знакова композиция вход Самоков”, организиран от АРХМОДУЛ- член на журито
– 04.2006- Национален конкурс за устройствена концепция на парк „Казармите“, гр. Севлиево- член на техническата комисия
• Автор на трудове и множество научни и научнопопулярни публикации в областта на паркоустройството и опазването на културно-историческото наследство.
Ландшафтни проекти без ландшафтни архитекти?