Archive for: август, 2011

Преди дни членовете на АК „Ж” към РК „София град” в Камарата на архитектите в България (ландшафтни архитекти) изразиха своето недоволство от пренебрежителното отношение на Столична община към ландшафтните архитекти и тайното разработване на проекти (с директно възлагане) за редица обекти на градинско-парковото изкуство с обществена значимост, за които би трябвало да се обявяват конкурси.

доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов е управител на проектантско бюро “ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ” ООД и проектантско бюро “УРБАН СКЕЙП” ЕООД. Биографична справка: • Трудов стаж в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране: над 20 години • Почетен знак на КАБ за особени заслуги към архитектурната професия 2022 • Заместник председател на АК „Ж- ландшафтни