Posts Tagged:парк

 До един месец ще започне изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии в Благоевград.Първият в историята на общината паркоустройствен проект вече е одобрен от Експертен съвет по устройство на територията, като в момента се подбира и самата растителност. Той е частичен и предстои да бъде надграждан. Зелени зони ще бъдат изградени в Централна градска

 Излезе от печат новия брой на списание Ландшафтна архитектура, издание на Съюза на ландшафтните архитекти. В него ще намерите информация относно “Крайдунавски парк-Белене” с посетителски център и административна сграда на природен парк “Персина”, гр.Белене. Проектът е носител на Специалната награда “АРХИДЕЯ” 2005 в категорията “Обекти с обществена значимост”.