Posts Tagged:ръководство

Днес, в навечерието на Новогодишните празници е на лице и втората книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя е от поредицата за пространствената и функционална организация на манастирските дворове. Изданието е тип Атлас и носи заглавието “Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси”. Атласът има за цел да подпомогне изучаването на дворовете

Приятели, излезе от печат книгата на ланд.арх.Веселин Рангелов ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА Ръководство за проектиране. Целта на ръководството е да се подпомогне практическата подготовка на студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет. Предназначено е за проектантската дейност в рамките на дисциплината „Паркоустрояване на селищата“. В методическо отношение, материалът е групиран в четири основни части. То

 Днес бе публикувана първата самостоятелна книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя носи  заглавието: “ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“   Актуалност на изследването С развитието на урбанизацията все повече се засилва стремежът на хората за съприкосновение с природата. Поради утежнените условия за живот и труд в съвременните градове човешкият организъм