Posts Tagged:книга

Приятели, излезе от печат книгата на ланд.арх.Веселин Рангелов ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА Ръководство за проектиране. Целта на ръководството е да се подпомогне практическата подготовка на студентите от специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет. Предназначено е за проектантската дейност в рамките на дисциплината „Паркоустрояване на селищата“. В методическо отношение, материалът е групиран в четири основни части. То

 Днес бе публикувана първата самостоятелна книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя носи  заглавието: “ПРОСТРАНСТВЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАНАСТИРСКИТЕ ДВОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“   Актуалност на изследването С развитието на урбанизацията все повече се засилва стремежът на хората за съприкосновение с природата. Поради утежнените условия за живот и труд в съвременните градове човешкият организъм

 Излезе от печат новия брой на списание Ландшафтна архитектура, издание на Съюза на ландшафтните архитекти. В него ще намерите информация относно “Крайдунавски парк-Белене” с посетителски център и административна сграда на природен парк “Персина”, гр.Белене. Проектът е носител на Специалната награда “АРХИДЕЯ” 2005 в категорията “Обекти с обществена значимост”.