Днес, в навечерието на Новогодишните празници е на лице и втората книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя е от поредицата за пространствената и функционална организация на манастирските дворове. Изданието е тип Атлас и носи заглавието “Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси”.

Атласът има за цел да подпомогне изучаването на дворовете в българските манастирски комплекси. В него са включени разнообразни материали, разпределени в седем приложения. Те  допълват проучванията и анализите от монографията “Пространствена и функционална организация на манастирските дворове в България”. Връзката между двата текста е осъществена с препратки. Същевременно, всяко едно от приложенията е със собствена тематика и съдържа исторически, научни и статистически данни или безпристрастно събрани любопитни факти, които биха разширили кръгозора от познания в тази област. Това позволява, материалът да бъде ползван и самостоятелно или като помощно средство при цялостното изучаване на манастирските комплекси.

glojenski-manastir

  Гложенски манастир 

“Надявам се да бъде полезна и да ви достави същото удоволствие, като това което изпитвах аз докато систематизирах материалите и извършвах анализите“.

ланд. арх. д-р Веселин Рангелов

Книгата е в електронен вид и е на издателство LiterNet-Варна към изданието

 

ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩАТА. Ръководство за проектиране Конкурс Студент на годината в специалност ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА