Archive for: декември, 2016

Днес, в навечерието на Новогодишните празници е на лице и втората книга на ланд. арх. д-р Веселин Рангелов. Тя е от поредицата за пространствената и функционална организация на манастирските дворове. Изданието е тип Атлас и носи заглавието “Сборник помощни материали при изучаването на българските манастирски комплекси”. Атласът има за цел да подпомогне изучаването на дворовете