Излезе от печат новия брой на списание Ландшафтна архитектура, издание на Съюза на ландшафтните архитекти. В него ще намерите информация относно “Крайдунавски парк-Белене” с посетителски център и административна сграда на природен парк “Персина”, гр.Белене. Проектът е носител на Специалната награда “АРХИДЕЯ” 2005 в категорията “Обекти с обществена значимост”.

landshaftna-arhitektura-1

2

3

4

Проблеми на ландшафтни архитекти в България